Төсөл

Эгийн голын усан цахилгаан станц

 • Төслийн зорилго

  Эгийн голын 315 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станц барих.

 • Төслийн санхүүжилт

  Тогтоолын дүн - 50.0 сая ам доллар
  Гэрээний дүн - 22.4 тэр төгрөг 10.8 сая ам доллар
  Санхүүжүүлсэн дүн - 1.1 тэр төгрөг 7.3 сая ам доллар

 • Хүчин чадал

  315 МВт

 • Төслийн хугацаа

  Эхлэх 2013 он - Дуусах 2019 он

 • Санхүүжилтийн хувь
  36.1%
 • Эдийн засгийн үр ашиг

  Цахилгаан эрчим хүчний импортыг бууруулна. Жил бүр ОХУ-аас имортлож буй эрчим хүчийг бууруулж, гадагшлах мөнгөн урсгалыг бууруулан дотооддоо үлдээх боломжийг бүрдүүлнэ.

 • Нийгмийн үр ашиг

  Эгийн голын усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцийг сайжруулах бөгөөд Монгол улс горим тохируулгын болон аваарын нөөц хүчин чадалтай болох юм. Мөн эрчим хүчний хараат байдлаас гарна.

 • Шинэчлэгдсэн огноо: 9-р сар. 30, 2016