Ч.Мөнхбаяр

Дэд Захирал бөгөөд Төслийн Санхүүжилт, Зээлийн газрын захирал