Бонд эзэмшигч

 • New World Investments Partners

  12-р сар. 6, 2013

  New world Investment нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын стратегитай хөрөнгийн сан юм. Энэхүү санг өмнө нь Citigroup-ийн хөгжиж буй зах ...

 • Lord Abbett

  12-р сар. 6, 2013

  Lord, Abbett & Co.нь хараат бус, хувийн АНУ-ын хөрөнгө оруулалтын удирдлагын фирм бөгөөд өргөн хүрээний тогтмол орлоготой үнэт цаас болон ...

 • Prudential

  12-р сар. 6, 2013

  Prudential Financial Inc. нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани юм. Энэхүү компани нь АНУ, Ази, Европ болон Латин Америкт үйл ажиллагаагаа ...