Самурай бонд

Бонд гаргагч :Монгол Улсын Хөгжлийн банк  
Баталгаа гаргагч:Монгол Улсын Засгийн Газар
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк
Санхүүгийн үнэлгээ-
Төрөл:Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкны баталгаатай хаалттай арилжаа 
Хугацаа:
10 жил
Хэмжээ:30 тэрбум иен
Дуусах өдөр:2023 оны 12 дугаар сарын  16-ны өдөр
Хүү:1.52%
БукранерДайва / Номура