Самурай Бондын эх үүсвэрийн танилцуулга

Монгол Улсын Хөгжлийн банк Японы хөрөнгийн зах зээл дээр 30 тэрбум иенийн арван жилийн хугацаатай Самурай бондыг Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкны давхар баталгаатайгаар жилийн 1.52%-ийн хүүтэйгээр гаргасан.