Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны “Экспортыг дэмжих талаар зарим арга хэмжээ авах тухай” 239 дугаар тогтоолоор баталсан “Экспортыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн зорилгод нийцэхгүй шалтгаанаар ангилсэн төслүүдийн жагсаалт

Хэрэв та татаж авахыг хүсвэл, доор байрлах "Download" хэсгийг дарна уу