Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Хөгжлийн банк нь төрөл бүрийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж ажиллах болно. Бид гадаад, дотоодын санхүүгийн байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудтай харилцаа, холбоо тогтоож ажиллах бөгөөд энэхүү тогтоосон бат бөх харилцаан дээрээ үндэслэн бизнесүүдийг холбох зуучийн үүрэг гүйцэтгэх, хөрөнгө оруулалтын бололцооны талаар мэдээлэл өгөх болон өөрийн үйлчлүүлэгчдийн асуудлыг шийдэх талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах болно. Бид доорхи зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ:

  • Санхүүгийн зөвлөгөө
  • Зууч
  • Үнэт цаасны агент
  • Зохицуулагч