Г.Дөлгөөн

Дэд Захирал бөгөөд Эрсдэлийн Үнэлгээ, Удирдлагын газрын захирал