Б.Чойжилжалбуу

Дэд Захирал бөгөөд Актив, Пассив, Хөрөнгийн Удирдлагын газрын захирал