Зөвлөх үйлчилгээХөгжлийн банк нь төрөл бүрийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж ажиллах болно. Бид гадаад, дотоодын санхүүгийн байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудтай харилцаа, холбоо тогтоож ажиллах бөгөөд энэхүү тогтоосон бат бөх харилцаан дээрээ үндэслэн бизнесүүдийг холбох зуучийн үүрэг гүйцэтгэх, хөрөнгө оруулалтын бололцооны талаар мэдээлэл өгөх болон өөрийн үйлчлүүлэгчдийн асуудлыг шийдэх талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах болно. Бид доорхи зөвлөх ...

    Нийтлэсэн огноо: 2013-12-03 Дэлгэрэнгүй

    Зөвлөх үйлчилгээ Хөгжлийн банк нь төрөл бүрийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж ажиллах болно. Бид гадаад, дотоодын санхүүгийн байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудтай харилцаа, холбоо тогтоож ажиллах бөгөөд энэхүү тогтоосон бат бөх харилцаан дээрээ үндэслэн бизнесүүдийг холбох зуучийн үүрэг гүйцэтгэх, хөрөнгө оруулалтын бололцооны талаар мэдээлэл өгөх болон өөрийн үйлчлүүлэгчдийн асуудлыг шийдэх талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах болно. Бид доорхи ...

    Нийтлэсэн огноо: 2014-03-06 Дэлгэрэнгүй

ШИЛЭН ДАНС

Бидний тухай видео

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 52 дугаар тогтоолын хүрээнд эдийн засгийн өсөлтийг хангах, урт хугацааны хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийх, экспортыг дэмжих бодлогыг санхүүжүүлэх зорилгоор 1.5 тэрбум ам.долларын бондыг 5 болон 10 жилийн хугацаатай олон улсын зах зээлд арилжаалсан. 

Нийтлэсэн огноо: Дэлгэрэнгүй

2011 оны 11 сарын 30-нд Хөгжлийн банкны МУЗГ-ын баталгаатай 600 сая ам.долларын үнийн дүн бүхий Дунд хугацааны Евро бондын хөтөлбөрийг байгуулж, уг хөтөлбөрийн хүрээнд 20 сая ам.долларын бондыг 1 жилийн хугацаатай болон 580 сая ам.долларын бондыг 5 жилийн хугацаатай арилжаалж, УИХ, ЗГ-аас баталсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлсэн.

Нийтлэсэн огноо: Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Хөгжлийн банк Японы хөрөнгийн зах зээл дээр 30 тэрбум иенийн арван жилийн хугацаатай Самурай бондыг Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкны давхар баталгаатайгаар жилийн 1.52%-ийн хүүтэйгээр гаргасан.

Нийтлэсэн огноо: Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн үзүүлэлт

Бүс нутаг сонгох

baruun khoid zuun omnod tov ub HTML Map